Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam là 1 trong 7 kênh truyền hình thiết yếu quốc gia

Theo đó, có 7 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, gồm: Kênh Thời sự - chính trị tổng hợp  (VTV1) của Đài Truyền hình Việt Nam; Kênh Thời sự - chính trị tổng hợp (VTC1) của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam); Kênh truyền hình Thông tấn (VNews) của Trung tâm truyền hình Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam); Kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) của Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Công an nhân dân (Bộ Công an); Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội (Bộ Quốc phòng); Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam (QHVN) của Đài Tiếng nói Việt Nam và Kênh truyền hình Nhân dân (Nhândân) (Báo Nhân dân).

Các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương bao gồm 63 kênh Thời sự - chính trị tổng hợp của 63 Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình; các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia là kênh chương trình của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình đáp ứng các điều kiện sau:

Có tôn chỉ, mục đích là thời sự - chính trị tổng hợp hoặc có tôn chỉ, mục đích, nội dung chuyên biệt, bảo đảm phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng của quốc gia;

Phải bảo đảm thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt tối thiểu 18 giờ/ngày; thời lượng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 40% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh chương trình (trong đó bảo đảm thời lượng chương trình tự sản xuất mới phải đạt 50% thời lượng các chương trình tự sản xuất).

Kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương là kênh chương trình truyền hình của cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giấy phép hoạt động truyền hình đáp ứng các điều kiện sau:

Có tôn chỉ, mục đích là thời sự - chính trị tổng hợp, bảo đảm phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Phải đảm bảo thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt tối thiểu 15 giờ/ngày; thời lượng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 20% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh chương trình (trong đó bảo đảm thời lượng chương trình tự sản xuất mới phải đạt 50% thời lượng các chương trình tự sản xuất mới).

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình; trách nhiệm của các cơ quan báo chí có kênh chương trình thuộc danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ, chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương; trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có trách nhiệm cung cấp các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương tại Thông tư này trên hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá và hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Các cơ quan báo chí có kênh chương trình thuộc danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương: Bảo đảm duy trì hoạt động của kênh chương trình đáp ứng các tiêu chí trên; Bảo đảm nguồn tín hiệu phát sóng kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu để các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình thu, truyền dẫn, tiếp phát và cung cấp đến người sử dụng hoặc thuê bao đạt chất lượng.

Các Sở Thông tin và Truyền thông cũng có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về truyền dẫn, phát sóng kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia trên hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá; dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cung cấp tại địa bàn; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội dung, truyền dẫn, phát sóng kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia trên hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá; dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cung cấp tại địa bàn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu