Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2013. Bãi bỏ các nghị định 187/2007/NĐ-CP, 50/2011/NĐ-CP và các quy định trước đây trái với nghị định này.

 

Theo Mic.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu