Thứ bảy, 22/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 22/06/2024

Giới thiệu

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bao gồm: phát thanh, truyền hình, trang tin điện tử, mạng xã hội, trò chơi điện tử.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ liên hệ : Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:   024.39448034; 04.39448035           Fax: 024.39448036
Email:   vanthucucqlptth@mic.gov.vn
Website:   http://abei.gov.vn
 
Cục trưởng:
Ông  Lê Quang Tự Do
Email: lqtdo@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng:   
- Ông  Nguyễn Hà Yên
Điện thoại: 024.39448034
Email:  nguyenhayen@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng:   
- Bà  Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 900)
 
Văn phòng
- Chánh Văn phòng: Ông Vũ Minh Phương  
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 955)
Email:  vmphuong@mic.gov.vn  
- Kế toán trưởng: Bà Phạm Hồng Thúy
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 988)

Phòng Phát thanh, Truyền hình
- Trưởng phòng: Bà Trịnh Thị Thu Hằng
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 969)
Email:  tthang@mic.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Tuấn Linh
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 959)
Email:  dttlinh@mic.gov.vn
 
 
Phòng Thông tin điện tử
- Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thu Hà
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 966)
Email:  ltha@mic.gov.vn
 

Phòng Quản lý Dịch vụ
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Chấn  
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 939)
Email:  nchan@mic.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Bùi Huy Cường
Email: bhcuong@mic.gov.vn 

Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giám đốc: Ông Phạm Hoàng Hải
Điện thoại: 024.39449082, 0907856555
Email:  ph_hai@mic.gov.vn
 
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 698/QĐ-BTTTT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Quyết định số 948/QĐ-BTTTT ngày 07/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quyết định số 698/QĐ-BTTTT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.