Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền năm 2021 (Tính đến tháng 2/2021)

Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền năm 2021 (Tính đến tháng 2/2021)

01/03/2021

Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền năm 2021

Danh sách cấp phép trang Thông tin điện tử tổng hợp (2015-2020)

Danh sách cấp phép trang Thông tin điện tử tổng hợp (2015-2020)

28/02/2021

Danh sách cấp phép các trang Thông tin điện tử tổng hợp tính từ năm 2015 đến hết năm 2020

Danh mục kênh chương trình truyền hình nước ngoài đã được cấp giấy phép biên tập biên dịch (Tính đến 31/12/2020)

Danh mục kênh chương trình truyền hình nước ngoài đã được cấp giấy phép biên tập biên dịch (Tính đến 31/12/2020)

28/02/2021

DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BIÊN TẬP NĂM 2020

Danh sách doanh nghiệp đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Đại lý) (Tính đến 31/12/2020)

Danh sách doanh nghiệp đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Đại lý) (Tính đến 31/12/2020)

27/02/2021

Danh sách doanh nghiệp đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Đại lý) năm 2020

Danh sách cơ quan báo chí thực hiện công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Tính đến 31/12/2020)

Danh sách cơ quan báo chí thực hiện công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Tính đến 31/12/2020)

26/02/2021

Danh sách cơ quan báo chí thực hiện công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền năm 2020

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (Tính đến 31/12/2020)

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (Tính đến 31/12/2020)

31/12/2020

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng năm 2020

Danh sách Giấy phép thiết lập mạng xã hội (Tính đến hết ngày 31/12/2020)

Danh sách Giấy phép thiết lập mạng xã hội (Tính đến hết ngày 31/12/2020)

31/12/2020

Danh sách Giấy phép thiết lập mạng xã hội từ năm 2015-2020

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng (2015-2020)

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng (2015-2020)

31/12/2020

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng năm 2015 - 2020

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4 (2015-2020)

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4 (2015-2020)

30/12/2020

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4 (2015-2020)

Lên đầu