Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bản quyền trên phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Qua công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị vi phạm bản quyền thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (VietContent) trên 18 websites; đánh giá mức độ vi phạm Cục PTTH&TTĐT yêu cầu chủ sở hữu các websites theo danh sách dưới đây gỡ bỏ toàn bộ các nội dung vi phạm pháp luật về bản quyền và không được phép vi phạm các nội dung tương tự trong tương lai.

Đồng thời, Cục PTTH&TTĐT sẽ phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý việc vi phạm bản quyền theo qui định của pháp luật.

Danh sách websites vi phạm bản quyền phim của Công ty VietContent:

 1.  

dongphim.net

 1.  

kenhvideo.com

 1.  

vtv16.com

 1.  

phim33.com

 1.  

vuviphim.com

 1.  

phim7z.com

 1.  

khoai.tv

 1.  

phimvn2.com

 1.  

vietsubtv.com

 1.  

phimvtv3.net

 1.  

vophim.com

 1.  

phim3s.pw

 1.  

bomtan.net

 1.  

cayphim.net

 1.  

hphim.tv

 1.  

phimsctvb.com

 1.  

phimonl.net

 1.  

hamphim.net

Trường hợp chủ sở hữu websites có kiến nghị, vui lòng liên hệ qua email copyright-reports@mic.gov.vn

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu