Chủ nhật, 10/12/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Chủ nhật, 10/12/2023 Hoạt động sự kiện

Thứ năm, 21/09/2023

Hội thảo Chuyển đổi số báo chí kiến tạo tri thức số

Ngày 21/9, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội thảo ASEAN chuyển đổi số báo chí kiến tạo tri thức số. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16 và các Hội nghị liên quan (AMRI 16).

 

Nguồn Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng