Thứ hai, 15/04/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 15/04/2024 Hoạt động sự kiện

Thứ hai, 19/02/2024

Phân công mới công việc giữa Bộ trưởng và 5 thứ trưởng Bộ TT&TT

Quyết định phân công mới công việc giữa Bộ trưởng và 5 thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, Phạm Đức Long, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Thanh Lâm, Bùi Hoàng Phương có hiệu lực thi hành từ ngày 16/2.

Được ban hành ngày 16/2, Quyết định 177 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng Bộ TT&TT quy định rõ nguyên tắc phân công công việc và quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng; trách nhiệm và quyền hạn của thứ trưởng trong phạm vi công việc được Bộ trưởng phân công; những công việc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Quyết định mới cũng quy định phân công công việc cụ thể giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TT&TT. Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo.

Hiện tại, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng có 5 thứ trưởng. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Với công việc cụ thể các thứ trưởng Bộ TT&TT, phân công mới đã có một số điều chỉnh thể hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng về luân phiên điều hành các lĩnh vực thuộc Bộ.

Cụ thể, Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; nội dung số; an toàn thông tin mạng. 

Giúp Bộ trưởng phụ trách công tác Đảng, Đoàn thể; cải cách hành chính; đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ. 

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng được giao theo dõi và chỉ đạo Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia cùng 2 doanh nghiệp là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC. 

Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện; giúp Bộ trưởng phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tại. 

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm Internet Việt Nam, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam và Tạp chí TT&TT. 

Bộ trưởng phân công Thứ trưởng Phan Tâm phụ trách các công tác hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực TT&TT; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT. 

Thứ trưởng Phan Tâm sẽ theo dõi và chỉ đạo Vụ KH&CN, Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trường Cao đẳng TT&TT, trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT, Viện Chiến lược TT&TT.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực báo chí, truyền thông; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở. 

Các đơn vị Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm được phân công theo dõi và chỉ đạo gồm có Cục Báo chí, Cục Thông tin cơ sở, Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin đối ngoại; Báo VietNamNet; Nhà xuất bản TT&TT. 

Với Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, bưu chính và công nghiệp công nghệ số là 2 lĩnh vực Thứ trưởng được Bộ trưởng giao phụ trách. Thứ trưởng có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Vụ Bưu chính, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông; Trung tâm thông tin. 

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương còn được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Nội chính; kế hoạch - tài chính; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra; chuyển đổi số trong công tác cán bộ và chuẩn hóa quy trình cán bộ, hồ sơ cán bộ; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong Bộ TT&TT; công tác quốc phòng - an ninh, quân sự, cựu chiến binh của Bộ. 

Cùng với đó, Bộ TT&TT đã có một số điều chỉnh về phân công lãnh đạo Bộ theo dõi các địa phương, hội, hiệp và tham gia các ban chỉ đạo, ủy ban, hội đồng.

Quyết định mới cũng nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ , xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng để đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ. 

Nguồn https://vietnamnet.vn/bo-tt-tt-co-phan-cong-moi-cong-viec-giua-bo-truong-va-5-thu-truong-2250378.html