Thứ sáu, 23/02/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ sáu, 23/02/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ tư, 06/12/2023

Cụm thi đua số 4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Chiều ngày 5/12, tại Thanh Hóa, Cụm thi đua số 4, Bộ Thông tin và Truyền thông gồm 6 Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, các Đài Phát thanh và Truyền hình trong cụm thi đua số 4 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của của các tỉnh và cả nước, làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng, nhiều chiều, chính xác của các tầng lớp Nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước do các cấp. các ngành và địa phương phát động, kịp thời, chủ động đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội.

Ông Phạm Văn Báu, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình của các đài khu vực Bắc Trung Bộ đã tập trung biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến các nhân tố mới trong phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều chương trình phổ biến kiến thức, khoa học kỹ thuật hiệu quả. Thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh và cả nước. Phong trào thi đua được các đài phát động thường xuyên, tạo không khí thi đua sâu rộng trong cán bộ viên chức, người lao động.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung phân tích kỹ các khó khăn, cũng như tồn tại hạn chế trong hoạt động phát thanh truyền hình địa phương, các nguyên nhân của khó khăn, hạn chế còn tồn tại; từ đó có giải pháp khắc phục, đồng thời đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông kịp thời sửa đổi các quy định chưa phù hợp với tình hình hoạt động báo chí hiện nay, tăng cường các giải pháp hỗ trợ bảo đảm hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các cơ quan báo chí.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2024, 6 Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực Bắc Trung Bộ, cụm thi đua số 4 sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt Luật báo chí, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích; đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh quan trọng diễn ra trên địa bàn các tỉnh và cả nước; tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực sản xuất chương trình, đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế, để vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, vừa đáp ứng yêu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao và đa dạng của các tầng lớp Nhân dân.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV

Nguồn https://truyenhinhthanhhoa.vn/cum-thi-dua-so-4-bo-thong-tin-va-truyen-thong-tong-ket-phong-trao-thi-dua-nam-2023-180231205164954507.htm