Ngày 17/07/2020, tại Kon Tum, Cụm thi đua số 6 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo các phòng khối nội dung, khối kỹ thuật và khối tổng hợp; cán bộ phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng, truyền hình của 5 Đài PT-TH khu vực Tây Nguyên.

     Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số 6

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2020, các Đài PT-TH trong Cụm thi đua số 6 đã thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội; Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....Đặc biệt, các Đài còn tập trung phản ánh những kết quả đạt được trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Công tác đảm bảo an toàn giao thông; Phòng chống thiên tai; Phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc gia cầm, nhất là phòng chống dịch tả lợn châu Phi; Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020; Tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân ra sức phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 06 tháng đầu năm 2020...Song song đó, việc tổ chức xây dựng phong trào thi đua 5 Đài PT-TH khu vực Tây Nguyên được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, từ đó tạo tính lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng 2 làn sóng phát thanh, truyền hình.

Cùng với việc duy trì, cải tiến, mở mới nhiều chương trình phát sóng tại địa phương, tập trung vào các nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quảng bá du lịch, đồng hành cùng bà con nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19…; các Đài tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi tin, bài phát sóng có chất lượng và duy trì chương trình “Nhịp sống Tây Nguyên”.

Tại Hội nghị, các Đài PT-TH khu vực Tây Nguyên đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong thực hiện phong trào thi đua tại từng đơn vị, đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt chú ý việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến và quan tâm, khen thưởng viên chức, người lao động trực tiếp sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI; thực hiện tốt quy chế dân chủ, cải cách thủ tục hành chính và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên theo hướng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phục vụ khán thính giả. Duy trì và đẩy mạnh việc trao đổi tin, bài, phóng sự giữa các Đài trong khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung./.

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu