Thứ bảy, 22/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 22/06/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ bảy, 11/03/2023

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2023 lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Sáng ngày 10/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022 lĩnh vực phát thanh, truyền hình và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Trong năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng các Đài Phát thanh và Truyền hình trên cả nước đã phản ánh đậm nét, trung thực, kịp thời những diễn biến quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Nội dung thông tin phong phú, đa dạng, toàn diện, có tính phản biện xã hội cao về các vấn đề nóng thuộc các lĩnh vực. 

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 như: Tập trung thông tin, tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Sự chủ động hội nhập quốc tế, thích ứng và gắn kết trong bối cảnh mới. Đặc biệt là quyết tâm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết XIII của Đảng gắn với tình hình thực tiễn tại từng địa phương, cơ sở, đơn vị; Tạo năng lượng tích cực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước, giữ gìn truyền thống văn hóa, bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của các Đài Phát thanh và Truyền hình năm 2022.

Thu Giang

Nguồn https://tuyenquangtv.vn/xa-hoi/202303/ttv-hoi-nghi-trien-khai-ke-hoach-cong-tac-nam-2023-linh-vuc-phat-thanh-truyen-hinh-e552583/