Chủ nhật, 10/12/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Chủ nhật, 10/12/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ sáu, 04/08/2023

Hội thảo phổ biến 02 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 71/2022/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Chiều ngày 04/8/2023, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội thảo phổ biến 02 Thông tư vừa được Bộ trưởng Bộ TTTT ký ban hành vào ngày 30/6/2023, gồm: Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BTTTT quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình. Cả 02 Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023).
 
Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT​  Nguyễn Hà Yên khai mạc hội thảo. Ảnh BBT
Đồng thời, tại Hội thảo, cơ quan quản lý nhà nước cũng phổ biến và hướng dẫn về việc thực hiện một số báo cáo nghiệp vụ theo biểu mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BTTTT và Thông tư 05/2023/TT-BTTTT trên hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ website: http://report.abei.gov.vn do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) xây dựng.
 
Việc thực hiện tiếp nhận báo cáo nghiệp vụ trực tuyến nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là đối tượng quản lý của Bộ TTTT.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tham dự hội thảo. Ảnh BBT
Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của hơn 150 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông một số tỉnh, thành; Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Truyền hình trả tiền và các đối tượng chịu sự điều chỉnh của các Thông tư này như: các Đài PTTH đang thực hiện công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài, thực hiện hoạt động liên kết sản xuất nội dung PTTH; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ PTTH; các doanh nghiệp có tham gia hoạt động liên kết sản xuất nội dung PTTH; đại diện các đơn vị sản xuất, nhập khẩu và phân phối tivi thông minh tại Việt Nam… cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đến tham dự và đưa tin. Tại Hội thảo, đại diện của Cục PTTH&TTĐT đã phổ biến, hướng dẫn chi tiết các quy định tại 02 Thông tư nêu trên.
 
Theo đó, Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT sửa đổi 07 biểu mẫu và bổ sung 04 biểu mẫu nhằm phù hợp với công tác quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định tại Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ.
 
07 biểu mẫu được sửa đổi, gồm: 01 mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, 01 mẫu Tờ khai đăng ký danh mục kênh chương trình, 01 mẫu Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài từ vệ tinh, 03 mẫu Giấy phép và 01 mẫu Giấy chứng nhận, nhằm bổ sung hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, đồng thời cập nhật các căn cứ pháp lý mới được sửa đổi, bổ sung vào mẫu Giấy phép cấp cho doanh nghiệp, cơ quan báo chí.
 
04 biểu mẫu được bổ sung, gồm: 02 mẫu báo cáo về nội dung trên dịch vụ của doanh nghiệp, 01 mẫu báo cáo về sản xuất, biên tập, biên dịch nội dung theo yêu cầu của các cơ quan báo chí và 01 biểu mẫu hướng dẫn lập hồ sơ về quản lý nội dung trên dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, dịch vụ giá trị gia tăng và quảng cáo, để cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ thông tin quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình theo xu hướng hiện nay.
 
Bên cạnh các biểu mẫu, Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT cũng bổ sung quy định chế độ báo cáo về nội dung cung cấp trên dịch vụ của doanh nghiệp và chế độ báo cáo về hoạt động sản xuất, biên tập, biên dịch nội dung theo yêu cầu của các cơ quan báo chí thống nhất với quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ TTTT về quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TTTT.
 
Thông tư 05/2023/TT-BTTTT được ban hành để hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ cấp phép, cấp Giấy chứng nhận; hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ quản lý dữ liệu và báo cáo nghiệp vụ về dữ liệu nội dung theo yêu cầu, nội dung giá trị gia tăng, nội dung quảng cáo và tỷ lệ thuê bao xem kênh chương trình thiết yếu quốc gia phục vụ công tác quản lý của Bộ TTTT
 
Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung PTTH theo yêu cầu là các chương trình thể thao, giải trí theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20a Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016, được quy định bổ sung tại khoản 11, Điều 1, Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP.
 
Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT được kết cấu gồm 8 Điều, trong đó có 5 Điều hướng dẫn về nội dung – tập trung vào các nguyên tắc biên tập, phân loại, cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu; 1 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; 1 Điều quy định về Tổ chức thực hiện; 1 Điều quy định về Hiệu lực thi hành.  Các nội dung hướng dẫn về nguyên tắc biên tập, phân loại, cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu được quy định tại các Điều 2, Điều 3 và Điều 4.
 
Theo đó, về nguyên tắc biên tập, có các nguyên tắc biên tập chung để các đơn vị lưu ý thực hiện trong quá trình biên tập như: bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ trẻ em và đối tượng dễ bị tổn thương khác; những loại nội dung, tình huống, phải loại bỏ trong chương trình. Đồng thời, Thông tư cũng có hướng dẫn nguyên tắc biên tập đối với từng loại chương trình, gồm: chương trình ghi âm, ghi hình để phát sau và chương trình trực tiếp theo thời điểm diễn ra sự kiện; các chương trình thể thao và giải trí có nội dung liên quan đến y tế, giáo dục và trò chơi điện tử trực tuyến.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh BBT
Về nguyên tắc phân loại chương trình, Thông tư đưa 7 tiêu chí phân loại chương trình, gồm: chủ đề, nội dung; bạo lực; khỏa thân, tình dục; ma túy, các chất kích thích, gây nghiện; kinh dị; hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục; hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước. Trên cơ sở 7 tiêu chí, có 6 mức phân loại chương trình, gồm Loại P - Chương trình được phép phổ biến đến người nghe, xem ở mọi độ tuổi; Loại K - Chương trình được phép phổ biến đến người nghe, xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ, người giám hộ; Loại T13 - Chương trình được phép phổ biến đến người nghe, xem từ đủ 13 tuổi trở lên; Loại T16 - Chương trình được phép phổ biến đến người nghe, xem từ đủ 16 tuổi trở lên; Loại T18 - Chương trình được phép phổ biến đến người nghe, xem từ đủ 18 tuổi trở lên; Loại C - Chương trình không được phép phổ biến. Các chương trình giải trí, các chương trình thể thao về các bộ môn thể thao mạo hiểm, thể thao đối kháng, võ thuật, có tính bạo lực, nguy hiểm là các chương trình phải được thực hiện phân loại và dán nhãn mức phân loại.
 
Về nguyên tắc cảnh báo, các chương trình có mức phân loại từ loại K đến loại T18; các chương trình giải trí là các chương trình truyền hình thực tế, biểu diễn nghệ thuật, các chương trình truyền hình có nội dung thi tài, biểu diễn về những hành động mạo hiểm, nguy hiểm, có nguy cơ gây thương tích, các chương trình truyền hình giả tưởng, dàn dựng lại từ vụ việc có thật thực tế; các chương trình thể thao về các bộ môn thể thao mạo hiểm, thể thao đối kháng, võ thuật, các chương trình thể thao có tính bạo lực, nguy hiểm: đều phải thực hiện cảnh báo.
 
Các nội dung hướng dẫn về nguyên tắc thực hiện hiển thị mức phân loại và cảnh báo, nguyên tắc quản lý nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu được quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Thông tư.
 
Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT được ban hành để các đơn vị cung cấp dịch vụ PTTH, các đơn vị có giấy phép hoạt động PTTH có cơ sở pháp lý để thực hiện trong quá trình hoạt động. Đặc biệt, Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị cung cấp dịch vụ PTTH được chủ động trong việc tổ chức nguồn lực, quyết định phương thức phù hợp trong hoạt động biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung VOD là các chương trình thể thao, giải trí, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh; kiểm soát được nội dung nhưng không làm ảnh hưởng đến giáo dục, thị hiếu, thẩm mỹ của khán, thính giả và phù hợp với tâm sinh lý của từng lứa tuổi. Đồng thời, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của nhà nước về PTTH (bao gồm cả nội dung và dịch vụ), hạn chế được những tác động tiêu cực mà nội dung chương trình có thể gây ra cho xã hội và người nghe, người xem.

Nguồn BBT