Thứ năm, 30/05/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ năm, 30/05/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ năm, 23/02/2023

Kênh truyền hình nước ngoài BABY FIRST ngừng phát sóng tại Việt Nam

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Msky về việc dừng phân phối kênh chương trình nước ngoài BABY FIRST và Trung tâm Truyền hình Thông tấn thông báo về việc dừng biên tập kênh chương trình truyền hình nước ngoài BABY FIRST trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định:

Thu hồi Giấy chứng nhận số 162/GCN-BTTTT ngày 15 tháng 3 năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Công ty TNHH Msky làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài BABY FIRST trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Thu hồi Giấy phép số 581/GP-BTTTT ngày 31 tháng 8 năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Trung tâm Truyền hình Thông tấn biên tập kênh chương trình nước ngoài BABY FIRST trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định tại Điều 33 của Luật Báo chí năm 2016.

Như vậy, tính đến thời điểm này, còn 55 kênh chương trình truyền hình nước ngoài đã được cấp phép biên tập cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền của Việt Nam. 

BBT