Xác định công tác số hóa truyền hình mặt đất là một trong những mục tiêu quan trọng trong sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh nên Kon Tum đã có công tác chuẩn bị và thực hiện tốt vai trò của địa phương trong công tác số hóa truyền hình mặt đất.

Từ đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh, truyền hình cấp huyện đã tăng cường tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, trên hệ thống truyền thanh cơ sở về Đề án số hóa Truyền hình tương tự mặt đất để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là người dân trên địa bàn nắm được các thông tin và lợi ích của Đề án số hóa, nhằm tạo được sự đồng thuận, góp phần vào thành công khi tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất.

Cùng với đó, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh, truyền hình cấp huyện cũng đã quan tâm, chủ động bố trí, sắp xếp nhân sự khi Đài ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan khảo sát, lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh, trong đó có 3.549 hộ cần hỗ trợ đầu thu DVB-T2 và 7.316 hộ cần hỗ trợ đầu thu DTH để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho công tác tắt sóng Truyền hình tương tự mặt đất, kênh truyền hình Kon Tum – kênh chương trình truyền hình thiết yếu của địa phương cũng đã được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum chủ động phát sóng trên các hạ tầng truyền hình số khác.

Theo đó, ngày 12/9/2017, kênh truyền hình Kon Tum đã chính thức phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 và chủ động phát sóng các chương trình online trên trang thông tin điện tử kontumtv.vn. Ngày 01/01/2019 chính thức phát sóng quảng bá kênh truyền hình Kon Tum  trên vệ tinh Vinasat 1. Kênh truyền hình Kon Tum cũng đã được cung cấp, truyền dẫn trên dịch vụ truyền hình trả tiền như: MyTV, FPT, Viettel, SCTV.

Theo thông báo của Ban chỉ đạo Đề án Số hóa truyền hình thì Kon Tum nằm trong nhóm 4 của Đề án số hóa truyền hình tương tự mặt đất (Analog) và sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trước ngày 30/11/2020. Nhưng đến thời điểm này, Đài Phát thanh và Truyền hình KonTum đã có chuẩn bị và sẵn sàng cho việc tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu