Thứ năm, 30/05/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ năm, 30/05/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ bảy, 11/03/2023

Nội dung thông tin phát thanh - truyền hình phong phú, toàn diện, có tính phản biện xã hội cao

Sáng nay 10-3, tại Trung tâm hội nghị 272 (TP. Hồ Chí Minh), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2023; tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022 lĩnh vực phát thanh - truyền hình (PT-TH).

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm tặng cờ thi đua cho 9 đài PT-TH có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua

Theo báo cáo tại hội nghị, cả nước hiện có 72 cơ quan hoạt động phát thanh (báo nói), truyền hình (báo hình) (gọi tắt là đài PT-TH). Tính đến tháng 12-2022, trong nước có 77 kênh phát thanh, trong đó 69 kênh phát thanh địa phương và 8 kênh phát thanh của khối Trung ương; 194 kênh truyền hình, trong đó 111 kênh truyền hình địa phương...

Năm 2022, các đài PT-TH trên cả nước đã phản ánh đậm nét, trung thực, kịp thời những diễn biến quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Nội dung thông tin trên PT-TH phong phú, đa dạng, toàn diện, có tính phản biện xã hội cao về các vấn đề nóng thuộc các lĩnh vực, tập trung vào những sự kiện chính trị, những vấn đề lớn của đất nước nói chung và mỗi địa phương nói riêng. Nhất là với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang triển khai…

Trong điều kiện nguồn thu quảng cáo ngày càng hạn hẹp, nguồn ngân sách nhà nước cấp hạn chế, nhưng các đài PT-TH vẫn cố gắng duy trì thời lượng tự sản xuất theo giấy phép được cấp; đầu tư nâng cao chất lượng các chương trình PT-TH; thực hiện nhiều bản tin trực tiếp, chương trình PT-TH trực tiếp; mở mới thêm các chương trình, chuyên đề, chuyên mục; đổi mới nhiều format chương trình… đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo từng thời điểm.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022

Các đài PT-TH rà soát, bố trí khung giờ phát sóng các chương trình phù hợp nhu cầu, thị hiếu của khán, thính giả… Trong năm 2022, các đài PT-TH đã thực hiện với thời lượng nội dung phát sóng đạt trung bình 78.358 phút/ngày đối với phát thanh, 236.483 phút/ngày đối với truyền hình, theo đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng nội dung từ các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, như: Tập trung thông tin, tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chủ động hội nhập quốc tế, thích ứng và gắn kết trong bối cảnh mới; bản lĩnh, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là quyết tâm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết XIII của Đảng gắn với tình hình thực tiễn tại từng địa phương, cơ sở, đơn vị; tạo năng lượng tích cực, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước, giữ gìn truyền thống văn hóa, bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là niềm tin và sự đồng thuận của xã hội… 

Ghi nhận những thành tích của các đài PT-TH trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định trao tặng: Cờ thi đua cho 9 đài PT-TH có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua; 20 bằng khen cho các đài PT-TH có thành tích xuất sắc; 8 bằng khen cho cụm trưởng các cụm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 123 bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của các đài PT-TH năm 2022.

Như Thảo

Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/142162/noi-dung-thong-tin-phat-thanh-truyen-hinh-phong-phu-toan-dien-co-tinh-phan-bien-xa-hoi-cao