Chủ nhật, 10/12/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Chủ nhật, 10/12/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ tư, 06/09/2023

Văn bản hợp nhất Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 04/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT về Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Văn bản số 04/VBHN-BTTTT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông tải tại đâyDownload 

BBT