Để bảo đảm tất cả hồ sơ được luân chuyển và xử lý trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đã vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính trong đó có lĩnh vực quản lý của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tại địa chỉ tên miền: dichvucong.mic.gov.vn

Liên quan đến vấn đề này, ngày 31 tháng 8 năm 2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có văn bản số 1680/PTTH&TTĐT đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đăng ký để tạo tài khoản truy cập và gửi hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ tên miền nêu trên.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử bắt đầu tiếp nhận 100% hồ sơ điện tử dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Cục từ ngày 15 tháng 9 năm 2020; đường link: https://dichvucong.mic.gov.vn.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu