Thứ sáu, 23/02/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ sáu, 23/02/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ ba, 28/02/2023

Chính sách mới về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

 

Nguồn https://www.htv.com.vn/chinh-sach-moi-ve-quan-ly-cung-cap-va-su-dung-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh