Thứ bảy, 22/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 22/06/2024 Quy trình cấp phép TTĐT

Thứ ba, 07/07/2015

Ra mắt Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính gồm 26 thành viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng và Thành viên là lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong và ngoài nước.

Theo đó, trách nhiệm của Hội đồng là tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các sáng kiến cải cách quy định hành chính có liên quan đến hoạt  động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục  hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

Trước đó, ngày 23/6/2008, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP với vai trò là đại diện cho khối doanh nghiệp, các nhà khoa học, hiệp hội để phản biện, đóng góp ý kiến kịp thời hiệu quả cho cải cách thủ tục hành chính.

Ngày 28/2/2013, để bảo đảm tính hiệu quả của Hội đồng Tư vấn trong điều kiện chuyển giao nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 367/QĐ-TTg thành lập Hội đồng với trách nhiệm tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các sáng kiến cải cách, quy định hành chính có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù công cuộc cải cách thủ tục hành chính đạt được những kết quả to lớn, tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế là rào cản cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình tiếp cận các thủ tục hành chính. Chính phủ luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh,... vì sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ yêu cầu về việc tăng cường đối thoại giữa Nhà nước và nhân dân, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ của mình. Do đó, cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm to lớn của các chuyên gia, thành viên trong Hội đồng trong tư vấn độc lập, sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính và góp ý xây dựng nền hành chính quốc gia.

Hội đồng cần có những đánh giá chính xác, khách quan thông qua các hoạt động thực tế của mình. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác truyền thông trong quá trình cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và giám sát của đông đảo nhân dân để hoạt động này ngày càng hiệu quả hơn.