Câu hỏi: Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, đồng ý cho các Đài Phát thanh, Truyền hình có thể phát sóng song song Analog và số hóa cho các sự kiện lớn, đặc biệt trong năm 2016 để quá trình chuyển giao được thuận tiện, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Trả lời: Để đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước được kịp thời và sâu rộng trong quá trình bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu quốc hội 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã quyêt sđịnh lùi thời điểm tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Theo thông báo của Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam số 32/TB-BTTTT ngày 03/2/2016 về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Từ ngày 15/06/2016 sẽ tắt 1 kênh truyền hình gồm:

+ VTV6, H2, VTC tại Hà Nội;

+ VTV6, VTV9, VTC, HTV tại thành phố Hồ Chí Minh;

VTV6, VTV Cần Thơ 1, VTV Cần Thwo 2, VTC9 tại Cần Thơ.

Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam sẽ quyết định thời điểm tắt toàn bộ sóng tương tự tại 4 thành phố trong năm 2016.

Tùy điều kiện cụ thể, Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam có thể xem xét quyết định các vấn đề liên quan đến đề xuất của địa phương.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu